Poznaj OfficeHR

Dzięki automatyzacji żmudnych procesów publikacji ogłoszeń i sortowania setek nadesłanych aplikacji, program OfficeHR pomoże Ci w Twojej codziennej pracy, ułatwiając dotarcie do najlepszych kandydatów.

Wybierając oprogramowanie naszej firmy otrzymujesz narzędzie, umożliwiające kandydatom aplikowanie przez internetowe formularze, które samodzielnie tworzysz. Intuicyjny interfejs umożliwi efektywne wykorzystanie możliwości systemu.

Publikacja ogłoszeń

Program OfficeHR ułatwia tworzenie i publikację ogłoszeń. Twoje ogłoszenia są przechowywane w centralnej bazie danych programu dzięki czemu masz zawsze podgląd historii publikacji oraz możliwość powtórnej publikacji wygasłych ogłoszeń. System posiada mechanizmy umożliwiające publikację ogłoszeń w internetowych serwisach pracy. W bezpłatnym pakiecie zapewniamy publikację na bezpłatnych serwisach pracy. Jeśli posiadasz wykupiony pakiet ogłoszeń w komercyjnym serwisie pracy, ogłoszenia z OfficeHR mogą być tam również publikowane!

Przetwarzanie nadesłanych życiorysów

Dzięki wykorzystaniu formularzy rekrutacyjnych, dane kandydatów zostaną przesłane do centralnej bazy danych. Jeśli zdecydujesz się na zastosowanie punktowanych formularzy aplikacyjnych, oprogramowanie dostarczy informację o liczbie punktów zdobytych przez każdego kandydata. Dzięki temu będziesz mieć możliwość błyskawicznego dotarcia do osób z najwyższymi ocenami. Jeśli potrzebujesz kandydata "na już" nieoceniona okaże się możliwość przeszukania bazy danych i dotarcia do osób, które aplikowały na inne Twoje ogłoszenia.

Standaryzacja procesów rekrutacyjnych w Twojej organizacji

Jeśli Twoja firma posiada oddziały w różnych miastach to wdrożenie systemu OfficeHR przyczyni się do standaryzacji procesów rekrutacyjnych w Twojej firmie.

Współdzielona baza danych umożliwi efektywne wykorzystanie życiorysów osobom rekrutującym w różnych oddziałach firmy. Managerowie, dla których prowadzone są rekrutacje, otrzymają narzędzie umożliwiające wymianę informacji z działem HR.

Intuicyjność, wygoda, skuteczność!

Jednym z kluczowych wymagań, jakie postawiliśmy sobie podczas projektowania interfejsu programu, była jego przyjazność dla użytkowników.

Analizując sposób pracy, oraz znajomość obsługi popularnych aplikacji biurowych przez osoby pracujące w działach HR, postanowiliśmy stworzyć interfejs podobny do popularnych programów okienkowych w systemach Windows i Mac

Przyjazne katalogowanie projektów

Wraz ze wzrostem liczby prowadzonych rekrutacji wygodnie jest zorganizować je w postaci drzewa folderów podobnie jak na dysku w komputerze.

W programie OfficeHR samodzielnie decydujesz o układzie folderów. Opcja „przeciągnij i upuść” pozwoli wygodnie przeorganizować ich układ.

Dzięki możliwości ustawienia uprawnień dostępu do folderów, z łatwością określisz dostęp dla swoich współpracowników do poszczególnych grup rekrutacji.

Zarządzanie procesem rekrutacyjnym

Rozpoczęcie nowej rekruracji wiąże się z wykonaniem szeregu czynności. System OfficeHR będzie wspierać Twoje działania na każdym z etapów, znacząco ułatwiając zarządzanie procesem. Od wprowadzenia treści ogłoszenia, poprzez jego kategoryzację i publikację, oraz określenie sposobu komunikowania się z aplikantem dzięki podłączeniu kwestionariusza osobowego.

Dzięki przyjaznemu interfejsowi uzyskasz pewność, że praca włożona w przygotowanie ogłoszenia przełoży się na efektywną rekrutację kandydatów.

Kwestionariusze selekcji kandydatów i testy dla osób aplikujących

System do rekrutacji OfficeHR dostarcza narzędzi, które zwiększą efektywność procesu selekcji kandydatów.

Wygodny sposób tworzenia i edycji formularzy do zbierania danych osobowych, pozwoli utworzyć listę punktowanych pytań dla kandydatów i dołączenie załączników. Po odebraniu aplikacji, punkty z formularza zostaną podliczone i przedstawione w postaci czytelnego rankingu osobie rekrutującej.

Najlepsi kandydaci – szybko i efektywnie

Dzięki punktacji z rankingu oraz ocenom wewnętrznym, program szybko wyszuka najlepszych kandydatów. Efektywne przeszukiwanie bazy danych oraz treści załączników pozwoli Ci wykorzystać aplikacje zebrane w poprzednich procesach rekrutacyjnych.