brown and red house near trees

Parę słów o obniżeniu sumy hipoteki

Jak postanawia art. 68 ust. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w sytuacji, gdy zabezpieczenie hipoteczne okazało się nadmierne (tzw. nadzabezpieczenie, utrudniające np. kredytowanie kolejnych inwestycji), właściciel nieruchomości obciążonej (nie musi to być dłużnik wierzyciela hipotecznego) może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Jeśli przepis ten odczytać literalnie, czyli poprzestać jedynie na wykładni gramatycznej („litera prawa”), […]

Continue Reading