yellow and black smiley wall art

Wywieranie wpływu na ludzi

Mała ilość ludzi jest świadomych tego, że codziennie są manipulowani. Przez rodzinę, obcych, przyjaciół, którzy czasem nie do końca są tego świadomi, że wywierają na nas wpływ. Często robią to za pomocą reguły wzajemności. Jest to reguła “przysługa za przysługę”, niekiedy nieprzyjemne poczucie odwdzięczenia się za kiedyś daną przysługę, zmusza nas do podejmowania decyzji, jakich […]

Continue Reading