pen on paper

Szkolenie ze sprzedaży

Chcąc utrzymać się na rynku każdy sprzedawca powinien oferować wysoką jakość usług. Jednak czasem to nie wystarcza, wszak rynek jest coraz bardziej wymagający. Także konkurencja niewątpliwie nie jest mała, dlatego też każdy przedsiębiorca zajmujący się handel bądź pracownik zatrudniony w handlu powinien inwestować w samorozwój i na pewno doskonałym wyborem jest szkolenie ze sprzedaży. Szkolenie […]

Continue Reading
framed eyeglasses on top open book

Szerokie rozumienie „oznaczania towarów” w prawie konkurencji

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2007 roku w sprawie Celline SARL v. Celine SA, ECR 2007, I-07041 pozwala na prowadzenie argumentacji na rzecz szerokiego rozumienia słów „oznaczanie towarów” w sensie prawa ochrony konkurencji. Chodzi tu nie tylko o sam proces nakładania w znaczeniu fizycznym, lecz również takie zachowania (obejmujące działania i zaniechania), które […]

Continue Reading
man holding tablet computer

Co to jest cilkbait i dlaczego nieświadomie wpadamy w jego sieć?

Słowo clikbait jest połączeniem dwóch angielskich wyrazów – clik, które tłumaczymy jako kliknięcie i bait oznaczające tyle samo co przynęta. Jest to określenie odnoszące się do praktyki wielu stron internetowych, którym zależy przede wszystkim na szybkim zdobywaniu zasięgów. Clikbait jest najczęściej tytułem treści z przypiętym do niego linkiem. Tytuł ten ma nas zachęcić – a […]

Continue Reading