pen on paper

Szkolenie ze sprzedaży

Chcąc utrzymać się na rynku każdy sprzedawca powinien oferować wysoką jakość usług. Jednak czasem to nie wystarcza, wszak rynek jest coraz bardziej wymagający. Także konkurencja niewątpliwie nie jest mała, dlatego też każdy przedsiębiorca zajmujący się handel bądź pracownik zatrudniony w handlu powinien inwestować w samorozwój i na pewno doskonałym wyborem jest szkolenie ze sprzedaży. Szkolenie […]

Continue Reading
yellow and black smiley wall art

Wywieranie wpływu na ludzi

Mała ilość ludzi jest świadomych tego, że codziennie są manipulowani. Przez rodzinę, obcych, przyjaciół, którzy czasem nie do końca są tego świadomi, że wywierają na nas wpływ. Często robią to za pomocą reguły wzajemności. Jest to reguła “przysługa za przysługę”, niekiedy nieprzyjemne poczucie odwdzięczenia się za kiedyś daną przysługę, zmusza nas do podejmowania decyzji, jakich […]

Continue Reading