framed eyeglasses on top open book

Szerokie rozumienie „oznaczania towarów” w prawie konkurencji

Orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 11 września 2007 roku w sprawie Celline SARL v. Celine SA, ECR 2007, I-07041 pozwala na prowadzenie argumentacji na rzecz szerokiego rozumienia słów „oznaczanie towarów” w sensie prawa ochrony konkurencji. Chodzi tu nie tylko o sam proces nakładania w znaczeniu fizycznym, lecz również takie zachowania (obejmujące działania i zaniechania), które […]

Continue Reading
white box truck running on the road

Leasing i jego rodzaje

Z pojęciem leasingu spotkał się chyba każdy z nas. Występuje on w wielu firmach od jednosodowych działalności gospodarczych przez małe i średnie firmy do dużych przedsiębiorstw. Pojawił się także leasing dla osób fizycznych, tych nie prowadzących działalności gospodarczej. Czym jest leasing? Leasing jest jedną z form finansowania, w której na podstawie umowy między finansującym (firmą […]

Continue Reading