white box truck running on the road

Leasing i jego rodzaje

Z pojęciem leasingu spotkał się chyba każdy z nas. Występuje on w wielu firmach od jednosodowych działalności gospodarczych przez małe i średnie firmy do dużych przedsiębiorstw. Pojawił się także leasing dla osób fizycznych, tych nie prowadzących działalności gospodarczej. Czym jest leasing? Leasing jest jedną z form finansowania, w której na podstawie umowy między finansującym (firmą […]

Continue Reading
brown and red house near trees

Parę słów o obniżeniu sumy hipoteki

Jak postanawia art. 68 ust. 2 Ustawy o księgach wieczystych i hipotece, w sytuacji, gdy zabezpieczenie hipoteczne okazało się nadmierne (tzw. nadzabezpieczenie, utrudniające np. kredytowanie kolejnych inwestycji), właściciel nieruchomości obciążonej (nie musi to być dłużnik wierzyciela hipotecznego) może żądać zmniejszenia sumy hipoteki. Jeśli przepis ten odczytać literalnie, czyli poprzestać jedynie na wykładni gramatycznej („litera prawa”), […]

Continue Reading