woman holding black smartphone near silver macbook

Co robi administrator danych osobowych?

Firma Internet

Wraz z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych pojawiło się pojęcie takie jak administrator danych osobowych. Kim jest administrator danych osobowych i jakie są jego obowiązki?
Ustawowa definicja administratora

W 2018 roku weszło nowe RODO, czyli ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Według rozporządzenia, pod pojęciem administrator danych osobowych rozumiemy organ, jednostkę organizacyjną, podmiot lub osobę decydującą w sprawach przetwarzania danych osobowych.

Zadania administratora

Administrator danych osobowych decyduje o celach oraz środkach przetwarzania danych. Podstawowym zadaniem administratora jest zastosowanie środków technicznych oraz organizacyjnych, które zapewnią ochronę przetwarzania danych. W praktyce oznacza to choćby zabezpieczenie danych na komputerze poprzez stosowanie loginów i haseł. Kontroluje on, jakie dane i kiedy zostały wprowadzone oraz obieg danych w jednostce organizacyjnej. W szczególności istotne jest odpowiednie zabezpieczenie danych przed udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ich zniszczeniem, uszkodzeniem bądź utratą.
Prowadzi on także dokumentację opisującą sposób przetwarzania danych oraz środków ochronnych. Administrator może upoważnić konkretne osoby do przetwarzania danych oraz udzielić im dostępu do wrażliwych informacji.

Inspektor danych osobowych

Administrator może powołać także Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje sytuacje, w jakich wymagana jest obecność inspektora. Chodzi głównie o podmioty publiczne oraz te, które na dużą skalę przetwarzają dane wrażliwe bądź monitorują dużą ilość osób. Przykładowo firma z branży telekomunikacji musi powołać inspektora do ochrony danych osobowych. W innych jednostkach wyznaczenie inspektora nie jest wymagane.

Odpowiedzialność administratora danych osobowych

Inspektor i administrator współpracują ze sobą w zakresie ochrony danych osobowych. Razem podejmują działania, które mają na celu zabezpieczenie danych.

Dodaj komentarz