closeup photo of turned-on blue and white laptop computer

Inspektor ochrony danych- kim jest, jak nim zostać?

Firma

RODO wprowadziło pojęcie inspektora ochrony danych osobowych. Kim jest inspektor ochrony danych osobowych i czym się zajmuje?
Obowiązek wprowadzenia inspektora

Inspektora Ochrony Danych Osobowych może powołać Administrator Danych Osobowych. Obecność Inspektora jest wymagana w dużych podmiotach, czy podmiotach publicznych, które przetwarzają dane na dużą skalę. Przykładowo szkoły, przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, dostawcy energii, call center musza mieć swojego inspektora. W innych jednostkach nie jest to obowiązkowe.

Obowiązki inspektora ochrony danych osobowych

zakres obowiązków inspektora został określony w RODO. Zgodnie z przepisami, ma on informować administratora oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o ich obowiązkach oraz doradzać w sprawach ochrony danych. Monitoruje przestrzeganie przepisów oraz współpracuje z organem nadzorczym.


Zobacz ciekawy artykuł na blogu: Inspektor danych osobowych w firmie


Jak długo inspektor pełni swoją funkcję?

Inspektor ochrony danych może sprawować swoją funkcję od 2 do 5 lat. może on zostać ponownie powołany na stanowisko, z zastrzeżeniem, że nie może on być inspektorem dłużej niż przez 10 lat. Instytucja, która powołuje inspektora, musi go zgłosić do rejestru prowadzonego przez Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

Jak zostać inspektorem ochrony danych osobowych?

Nie każdy może zostać inspektorem ochrony danych osobowych. Osoba, która chce sprawować tę funkcję, musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych, korzystać z pełni praw publicznych oraz nie być skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo bądź umyślne przestępstwo skarbowe. Musi dobrze znać rozporządzenie ogólne o ochronie danych oraz posiadać udokumentowane doświadczenie zawodowe, najlepiej w zakresie właśnie ochrony danych osobowych.

Studia podyplomowe

Sporo uczelni wprowadziło do swojej oferty kierunek studiów podyplomowych kształcących w kierunku inspektora ochrony danych osobowych. Administrator, wybierając inspektora, zwraca uwagę na jego wiedzę i kwalifikację.

Dodaj komentarz