white box truck running on the road

Leasing i jego rodzaje

Firma Kredyty

Z pojęciem leasingu spotkał się chyba każdy z nas. Występuje on w wielu firmach od jednosodowych działalności gospodarczych przez małe i średnie firmy do dużych przedsiębiorstw. Pojawił się także leasing dla osób fizycznych, tych nie prowadzących działalności gospodarczej.

Czym jest leasing?

Leasing jest jedną z form finansowania, w której na podstawie umowy między finansującym (firmą leasingową) a korzystającym (przedsiębiorcy) przekazywany wynagrodzenia nie może być niższa, od tej za którą finansujący nabył przedmiot leasingu.

Rodzaje leasingu:

Dla korzystającego dostępne są dwa rodzaje leasingu: leasing operacyjny i leasing finansowy. Jednak każdy z nich ma inne skutki podatkowe z zakresie podatku dochodowego i podatku VAT. A także inne skutki majątkowe z zakresie momentu i sposobu przeroszenia własności. Leasingi różną się również czasem trwania danego leasingu.

Leasing operacyjny:

Inaczej leasing usługowy. W tym leasingu przedmiot umowy jest środkiem trwałym leasingodawcy i to on go amortyzuje, Leasingobiorca ma możliwość wliczania rat leasingowych do kosztów działalności gospodarczej.
Okres leasingu operacyjnego jest krótkotrwały, nie może być jednak krótszy niż 24 miesiące. Może posiadać opcje wykupu przedmiotu po upływie umowy leasingu.

Leasing finansowy:

Inaczej leasing kapitałowy. W tym rodzaju leasingu przedmiot umowy jest własnością finansującego (leasingobiorcy). Leasingobiorca przedmiot leasingu traktuje jako własny środek trwały. Po zakończeniu umowy przedmiot leasingu przechodzi na własność leasingobiorcy. jest w użytkowanie przedmiot leasingu określony w umowie. Finansujący zobowiązuję się do oddać określony w umowie do użytkowania przedmiot, a korzystający zobowiązuje się do do zapłacenia wynagrodzenia na rzecz finansującego w uzgodnionych ratach.

Źródło

https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/rozwoj-firmy/chce-znalezc-finanse-na-rozwoj-firmy/gdzie-szukac-pieniedzy-na-rozwoj-firmy/na-czym-polega-leasing

Dodaj komentarz