yellow and black smiley wall art

Wywieranie wpływu na ludzi

Bez kategorii Ekonomia

Mała ilość ludzi jest świadomych tego, że codziennie są manipulowani. Przez rodzinę, obcych, przyjaciół, którzy czasem nie do końca są tego świadomi, że wywierają na nas wpływ.

Często robią to za pomocą reguły wzajemności. Jest to reguła “przysługa za przysługę”, niekiedy nieprzyjemne poczucie odwdzięczenia się za kiedyś daną przysługę, zmusza nas do podejmowania decyzji, jakich nigdy podjąć byśmy nie chcieli.

Reguła konsekwencji wiąże się przede wszystkim z wypowiedzianymi kiedyś słowami. Coś co kiedyś komuś obiecywaliśmy, teraz wraca. Jesteśmy wówczas “zmuszeni” przez sytuację do ulegnięcia naszemu rozmówcy.

Jeżeli dana grupa ludzi zachowuje się identycznie względem konkretnej sytuacji, automatycznie uznajemy te zachowania jako poprawne społecznie.
To co robi większość i w co wierzą, często jest przez nas uznawane za właściwe. Jest to właśnie reguła społecznego dowodu słuszności.

Nic w tym szokującego, że często spełniamy prośby ludzi, których lubimy. Najczęściej lubimy ludzi podobnych do nas samych, o podobnych poglądach politycznych, guście, smaku.
To właśnie oni mogą próbować nami manipulować.
Gdy zaprzyjaźnimy się z “potencjalnym manipulatorem”, żeruje on na nas stosując regułę lubienia.
Taka osoba dobrze wie, że spełnimy niemal każdą jej prośbę, ponieważ bardzo ją lubimy.

Reguła autorytetu również jest jednym ze sposobów skutecznego wywierania wpływu na ludzi. Polega ona na tym, że do danych czynności i decyzji skłaniają nas osoby, które są dla nas autorytetem. Mogą być to celebryci, rodzina, przyjaciele, czy nawet postacie fikcyjne w reklamach.

Nie da się uniknąć tego, że ludzie przestaną wywierać na nas wpływ. Lecz dzięki zwracaniu uwagi na to co komu obiecujemy i co mówimy, możemy łatwiej odmówić bez poczucia winy.

Dodaj komentarz